Mont icon Icon Eng

R E G I S T A R       I M E N ANaslovna
 
Uvod
 
Lješev Stup
 
Selo prije rata
 
Prezime
 
Vuk Lješevostupac
 
Vuk Raslapčević
 
Bratstvo Kuzman
 
Lješevostupci
 
Raseljavanje
 
Crnogorci
 
Ratovi do 1918
 
Otpor režimu i KPJ
 
NOB 1941-1945
 
Kraj XX vijeka
 
Registar imena
 
Novosti
 
Galerija
 

 

(sa oznakom generacije u rodoslovu)
ALEKSANDAR  Bogićev 12 LAZAR Bojičin  9
ALEKSANDAR  Vukov 10 LAZAR  Đurov  8
ALEKSANDAR  Lazarev 10 LAZAR  Ratoslavov  11
ALEKSANDAR  Milanov 11 LAZAR  Savov  9
ALEKSANDAR  Slobodanov 11 LAZAR  Simov  4
ANDRIJA  Matov 9 LAZAR  Slobodanov  11
ANDRIJA  Ristov 8 LUKA  Pavlov  8
BLAGOJE  Kijov 8 MAJO Radovanov  7
BLAGOJE   Mašutov 11 MARKO  Blagojev K  9
BLAGOJE  Tomašev 9 MARKO  Blagojev T  10
BLAGOTA   Andrijin 9 MARKO  Bojičin 9
BLAŽO  Vidakov 9 MARKO  Vidakov 9
BLAŽO  Danilov 11 MARKO  Vukašinov 11
BLAŽO  Lukin 9 MARKO  Jovanov 9
BLAŽO  Markov 9 MARKO  Majov 8
BLAŽO  Radojev 9 MARKO  Milutinov 10
BLAŽO  Slobodanov 11 MARKO  Radov 6
BOGDAN  Vidakov 9 MATAN Pavlov 8
BOGIĆ  Velišin 11 MATO  Perov 8
BOŽIDAR  Andrijin 10 MAŠUT   Blagojev 10
BOŽIDAR  Nilutinov 10 MAŠUT  Savov 8
BOŽO  Petrov 9 MILAN  Vidojev 10
BOJAN  Aleksandrov 11 MILAN  Mirkov 10
BOJICA  Ristov 8 MILAN  Petrov 8
BORIS-BORO  Milanov 10 MILIVOJE  Blagojev 9
BOŠKO  Đurov 8 MILIVOJE  Špitov 10
BRANISLAV  Božov 10 MILOVAN  Božidarev 11
BRANKO Milošev 10 MILOVAN  Lazarev 9
MILORAD  Jagošev 10
VASILIJE  Lazarev 9 MILOŠ  Brankov 11
VASO Gorčinov 9 MILOŠ   Danilov 11
VASO Dragov 8 MILOŠ   Matov 9
VASO Milutinov 10 MILOŠ   Nikolin 9
VELIŠA Blagojev 10 MILUTIN  Božidarev 11
VELJKO  Andrijin 10 MILUTIN  Gorčinov 9
VELJKO Ristov 10 MIODRAG  Milivojev 11
VESELIN  Jovanov 12 MIODRAG  Pavlov 11
VIDAK  Radov 8 MIODRAG  Savov 10
VIDO  Vasov 11 MIRKO  Andrijin 9
VIDOJE  Blagojev 9 MIRKO  Jošov 9
VIDOJE  Momčilov 11 MITAR  Gorčinov 9
VLAIDIMIR  Blagoojev 12 MITAR  Markov 9
VLADIMIR  Milutinov 12 MIHAILO  Jagošev 10
VLADIMIR  Perov 10 MIHAILO  Mirkov 10
VLADO  Božov 10 MOMIR  Savov 11
VOJISLAV  Vukov 10 MOMO  Milivojev 11
VOJISLAV  Milanov 10 MOMČILO  Vidojev 10
VUK Vukašinov 11 MOMČILO  Krstov 10
VUKADIN  Vukosavov 2 MOMČILO  Pavlov 11
VUKAŠIN  Novakov 10 MRKOJE  Vukoslavov 2
VUKAŠIN  Ristov 10
VUKO  Blagojev 9 NEĐELJKO  Vasov 11
VUKO  Dragutinov 11 NEĐELJKO  Milivojev 11
VUKO  Jovanov 9 NEĐELJKO  Radislavov 11
VUKO  Lukin 9 NIKOLA  Krstov 10
VUKOSAV - VUK  Lješevostupac 1 NIKOLA  Petrov 9
VUKSAN  Grujičin 7 NIKOLA  Radov 8
NIKOLA  Radojev 9
GOJKO  Mirkov 10 NIKOLA  Svetozarev 11
GORAN  Aleksandrov 11 NIKOLA  Filipov 10
GORAN  Radovanov 11 NOVAK  Bojičin 9
GORAN  Savov 11 NOVAK  Kijov 8
GORČIN  Đurov 8 NOVAK  Radomirov 11
GRUJICA  Dajičin 6 NOVICA  Špirov 10
DAVOR  Borisov 11 PAVLE  Grujičin 7
DAJICA  Jovov 5 PAVLE  Milutinov 10
DANILO  Krstov 10 PAVLE  Nikolin 10
DANILO  Ristov 10 PEJO  Dragov 8
DARKO  Dragoljubov 11 PERIŠA  Lukin 9
DEJAN   Dragoljubov 11 PERO  Božov 10
DEJAN  Mihailov 11 PERO  Radovanov 7
DEJAN  Momčilov 11 PETAR-PERO Savov 9
DIMITRIJE  Vukov 10 PETAR  Vidoojev 10
DIMITRIJE  Jošov 10  PETAR   Jovanov 9
DIMITRIJE  Špirov 10 PETAR  Jošov 10
DRAGAN   Novičin 11 PETAR  Majov 8
DRAGAN  Ratkov 11 PETAR  Milutinov B 11
DRAGO  Vukadinov 3 PETAR  Milutinov G 11
DRAGO  Radovanov 7 PETAR  Pavlov 11
DRAGOLJUB  Vukov 10 PETAR  Radojev 9
DRAGOLJUB  Milanov 10 PETAR  Slobodanov 11
DRAGOLJUB  Spasojev 10 PREDRAG Mitrov 10
DRAGOMIR  Vukov 10
DRAGUTIN  Vukov 10 RADE  Jovanov 9
DRAGUTIN   Spasojev 10 RADE Lazarev 5
DREKALE  Gorčinov 9 RADE  Markov 7
DUŠAN   Blagojev K 9 RADISLAV   Milošev 10
DUŠAN  Blagojev T 10 RADISLAV  Neđeljkov 12
DUŠAN  Velišin 11 RADOVAN   Blagojev 10
DUŠAN  Miodragov 11 RADOVAN   Dajičin 6
DUŠAN  Radojev 9 RADOVAN   Jovanov 9
RADOVAN   Jovov 10
ĐORĐIJE  Mirkov 10 RADOVAN   Milutinov 10
ĐORĐIJE  Filipov 10 RADOVAN   Ristov 8
ĐURO  Lazarev 9 RADOJE   Zekov 8
ĐURO  Markov 7 RADOMIR  Špirov 10
ĐURO  Matov 9 RADULE  Andrijin 9
RADULE  Vukosavov 2
ŽELJKO  Dimitrijin 11 RAJKO  Krstov 10
ŽELJKO  Jovanov 11 RAKO  Blagojev 9
ŽELJKO  Milovanov 10 RANKO  Jovanov 11
ŽELJKO  Vidakov 9 RATKO  Veljkov 11
RATKO  Milošev 10
ZEKO  Radovanov 7 RATOSLAV  Lazarev 10
ZORAN  Dragutinov 11 RISTO  Grujičin 7
ZORAN  Jovanov 11 RISTO Jošov 9
ZORAN  Miodragov 11
ZORAN  Mihailov 11 SAVIĆ  Matov 9
ZORAN  Ratkov 11 SAVO   Jovanov 9
SAVO  Jovov 10
IVAN  Vojislavov 11 SAVO  Markov 7
IVAN  Lazarev 9 SAVO  Milošev 10
IVAN  Majov 8 SAVO  Perov 8
IVO  Novakov 10 SAVO  Tomašev 9
IGOR  Vladov 11 SAŠA  Dragutinov 11
ILIJA  Dragov 8 SAŠA  Pavlov 11
ILIJA  Lukin 9 SVETOZAR  Nikolin 10
ILIJA  Pavlov 8 SIMO  Radulov 3
ILIJA  Predragov 11 SLAVKO  Radislavov 11
SLAVKO  Radomirov 11
JAGOŠ  Gorčinov 9 SLOBODAN  Gojkov 11
JANKO  Bojičin 9 SLOBODAN  Mitrov 10
JAROSLAV   Vladimirov 11 SLOBODAN  Perov 10
JOVAN  Milanov 11 SPASOJE  Bojičin 9
JOVAN  Milošev 10 SPASOJE  Grujičin 7
JOVAN  Mirkov 10 SPASOJE  Savov 9
JOVAN  Mrkojev 3 SPASOJE  Filipov 10
JOVAN  Petrov 11 SRĐAN  Aleksandrov 11
JOVAN  Radov 8 STEVAN  Matov 9
JOVAN-JOVO Radojev 9
JOVAN  Ristov 10 TIHOMIR  Radomirov 11
JOVAN  Savov 11 TOMAŠ  Radojev 9
JOVAN-JOŠO Tomašeev 9 TOMAŠ  Savov 8
JOVO  Dragov 4 TOMISLAV  Dragutinov 11
JOŠO  Kijov 8
JOŠO  Majov 8 FILIP  Nikolin 9
KIJO Radovanov 7 ŠPIRO  Vidakov 8
KRSTO  Andrijin 10 ŠPIRO Novičin 11
KRSTO   Gorčinov 9
KRSTO   Jošov 9
KRSTO  Lukin 9
KRSTO  Tomašev 9